2021 Asia Open Dance Championship

Best Troupes Award

4008- Pointe & Music Dance Academy

Choreographer: Ms Fion Too

 

Outstanding Instructors Awards

Demi Character- Ms Emily Tan & Sherlyn Go

New Ballet Creation- Ms Emily Tan

 

Outstanding Dancers Awards and

Scholarships for International Ballet & Dance Intensive (Marlupi Dance Academy)

Demi Character Age 13-14

5301 Beh Wei En

 

New Ballet Creation Age 9-10

5603 Chloe Foong JiaEn

 

Troupes

7&U Demi-Character

Choreographer: Ms Sherlyn

Gold Award

Belle Fun Le Xin, Ezz Saffiyah Arrisyah El Zairah, Kum Zhi Xi, Kee Shi Xuan, Low Hui Xuan, Loh Wei Jean, Shanie Yeok Lin, Wong Jing Ning Woo Jin Yi

 

9&U Demi-Character

Choreographer: Ms Yong

Silver Award

Chen Zhi Yan, Foo Pei Ying, Joanne Shia, Lim Ryu Mi, Lee Jia Yi, Mylena Domichan Roger, Pang Zi Kee, Tan YuanXi, Woo Hoi Ning, Wong Yan Lyn

 

12&U Modern Contemporary

Choreographer: Ms Sim

Gold Award

Arissa Karimah Sjaugi, Chan Wen Yah, Chang Yee Mei, Chloe Foong JiaEn, Giada Chan Yu Ee, Heidi Ng Xiao Qi, Irina Marissa, Irynn Teen Ee Hann, Medina Jasmyna, Melissa Mae, Ng Wenn Han, Lay Qiao Hui, Lee Jia Ern, Wong Jia Xuan Wong Jia Ming, Xavier Peers

 

15&U Modern Contemporary

Choreographer: Ms Sim

Gold Award

Amelia Chow Wing Yi, Beh Wei En, Chen Zhi Qi,  Hew Qiao Jie, Kong Yu Yen, Kok Jia Wei, Lai Ying Zhi, Lew Qing Yu, Ng Charisse, Vanessa Liang Yi Chong, Wong Jia Myn, Wong Weng Yan, Yap Jing Yinn

 

Open Category Modern Contemporary

Choreographer: Ms Too

Gold Award (Top Scorer)

Amelia Chow Wing Yi, Beh Wei En, Chan Le Yenn, Chen Zhi Qi,  Hew Qiao Jie, Kong Yu Yen, Kok Jia Wei, Lai Ying Zhi, Lew Qing Yu, Ng Charisse, Vanessa Liang Yi Chong, Wong Jia Myn, Wong Yee Ping, Wong Weng Yan, Yap Jing Yinn

 

Modern Jazz

Primary A age 9-10

Gold Award- Irina Marissa

 

Junior A age 13-14

Gold Award (Top Scorer)- Kong Yu Yen

Silver Award- Ng Charisse

Silver Award- Vanessa Liang Yi Chong

 

Modern Contemporary

Primary A age 9-10

Gold Award- Irynn Teen Ee Hann

Gold Award- Tan YuanXi

 

Primary B age 11-12

Gold Award- Arissa Karimah Sjaugi

 

Junior A age 13-14

Gold Award- Chen Zhi Qi

Gold Award- Lew Qing Yu

Gold Award- Wong Jia Myn

Silver Award- Beh Wei En

Silver Award- Yap Jing Yinn

 

Junior B age 15-16

Gold Award (Top Scorer)- Chan Le Yenn

Senior B age 20 & above

Silver Award- Wong Yee Ping

 

Lyrical

Children B age 7-8

Gold Award (Top Scorer)- Shanie Yeok Lin

 

Primary A age 9-10

Gold Award (Top Scorer)- Chloe Foong JiaEn

Silver Award- Foo Pei Ying

Silver Award- Lee Jia Yee

Silver Award- Wong Jia Xuan

Silver Award- Xavier Peers

 

Primary B age 11-12

Silver Award- Wong Jia Ming

 

Junior A age 13-14 

Gold Award- Hew Qiao Jie

Gold Award- Kok Jia Wei

Gold Award- Kong Yu Yen

Gold Award- Lai Ying Zhi

Silver Award- Wong Weng Yan

 

Junior B age 15-16

Gold Award (Top Scorer)- Amelia Chow Wing Yi

 

Demi-Character

Children B age 7-8

Gold Award- Kee Shi Xuan

 

Primary A age 9-10

Gold Award (Top Scorer)- Lee Jia Yee

 

Primary B age 11-12

Gold Award (Top Scorer)- Chan Wen Yah

 

Junior A age 13-14

Gold Award (Top Scorer)- Beh Wei En

Gold Award- Ng Charisse

 

New Ballet Creation

Children B age 7-8

Gold Award (Top Scorer)- Belle Fun Le Xin

Silver Award- Shanie Yeok Lin

 

Primary A age 9-10

Gold Award (Top Scorer)- Chloe Foong JiaEn

Gold Award- Irynn Teen Ee Hann

Gold Award- Wong Yan Lyn

 

Primary B age 11-12

Silver Award- Wong Jia Ming

 

Junior A age 13-14

Gold Award (Top Scorer)- Lai Ying Zhi

Gold Award- Chen Zhi Qi

Gold Award- Hew Qiao Jie

Gold Award- Lew Qing Yu

Silver Award- Vanessa Liang Yi Chong

Silver Award- Yap Jing Yinn

Bronze Award- Wong Weng Yan

 

Senior B age 20 & above

Silver Award- Wong Yee Ping

 

Ballet Repertoire & Fragment

Children B age 7-8

Gold Award- Belle Fun Le Xin

Gold Award- Lim Ryu Mi

 

Primary A age 9-10

Gold Award- Irina Marissa

Gold Award- Tan YuanXi

Silver Award- Wong Jia Xuan

Silver Award- Woo Hoi Ning

 

Primary B age 11-12

Gold Award- Arissa Karimah Sjaugi

Silver Award-Chan Wen Yah

 

Junior A age 13-14

Gold Award (Top Scorer)- Kok Jia Wei

Gold Award- Lew Qing Yu

Gold Award- Wong Jia Myn

 

Junior B age 15-16

Gold Award (Top Scorer)- Chan Le Yenn

Gold Award- Amelia Chow Wing Yi