2017 Get The Beat Dance Competition

Ballet Solo 6 & under 
2nd Place – Ng Xiang Ew
5th Place – Wong Jia Xuan

Ballet Solo 8 & under
5th Place – Jenevie Lee Sue Mae

Ballet Solo 12 & under 
1st Place – Ashley Kook Shin You
5th Place – Chan Le Yenn

 

Ballet Solo 14 & under 
1st Place – Chen Jia Yin
3rd Place – Toh Yong Xin

 

Ballet Solo 15 & above 
1st Place – Lydia Wong Hui Lin

Modern Jazz Solo 10 & under 
3rd Place – Kong Yu Yen

Modern Jazz Solo 12 & under 
3rd Place – Toh Yong Ying

Demi Character Solo 14 & under 
1st Place – Chen Jia Yin

Demi Character Solo 15 & above
4th Place – Lydia Wong Hui Lin

Group 8 & under Song & Dance 
1st Place
Ng Xiang Ew, Irina Marissa, Jess Wong, Jaymin Wong, Yap En Yu, Melissa Mae, Lai Zi Yen,
Liew Zi Hui, Jenevie Lee Sue Mae, Medina, Carmen Tong, Yap Yi Ki

Group 10 & under Demi Character 
2nd Place
Mahealani Hood, Liew Zi Qing, Yap En Yu, Jenevie Lee Sue Mae, Yap Yi Ki, Ng Xiang Ew, Ng Soon Qee, Jess Wong, Jaymin Wong, Carmen Tong, Lai Ying Zhi, Kong Yu Yen, Hew Qiao Jie

Group 12 & under Song & Dance 
2nd Place
Wong Weng Yan, Nicole Sin, Ong Jyn Ern, Claire Lai, Ng Soon Qee, Amelia Chow, Hew Qiao Jie, Wong Jia Myn, Chen Zhi Qi, Shernise Kam, Kong Yu Yen, Lai Ying Zhi, Yap Yi Ki, Yap En Yu,
Jenevie Lee Sue Mae, Yap Jing Yinn